Найвідоміші філософиWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Серед усіх гуманітарних наук саме філософію називають підступною. Про кожну цій темі написано сотні томів, їх автори намагалися знайти відповідь ...

Але найчастіше вони ще більше заплутувалися при пошуку істини. Адже саме вони і закладали основи майбутніх розумових процесів, над якими вже билися інші вчені.

Парменід (520-450 до н.е.). Цей давньогрецький філософ жив ще до Сократа. Як і багато інших мислителів тієї епохи, він відрізнявся незбагненністю і навіть деяким безумством. Парменід став засновником цілої філософської школи в Єлеї. До нас дійшла його поема «Про природу». У ній філософ розмірковує про питання пізнання і буття. Парменід міркував, що існує тільки вічно і незмінне Буття, яке ототожнюється з мисленням. За його логікою про небутті мислити неможливо, а значить, його і не існує. Адже суперечливою є думка «є те, чого немає». Головним учнем Парменіда вважається Зенон Елейський, але праці філософа вплинули і на Платона з меліси.

Аристотель (384-322 до н.е.). Нарівні з Аристотелем стовпами античної філософії прийнято вважати також Платона з Сократом. Але саме ця людина відрізнявся ще і своєю просвітницькою діяльністю. Школа Аристотеля дала великий поштовх його в розвитку творчості численних учнів. Сьогодні вчені не можуть навіть розібратися, які точно з робіт належать великому мислителю. Аристотель був першим ученим, хто зміг створити різнобічну філософську систему. Пізніше вона ляже в основу багатьох сучасних наук. Саме цей філософ створив формальну логіку. А його погляди на фізичні основи світобудови помітно змінили подальший розвитку мислення людини. Центральним вченням Аристотеля стало вчення про першопричини - матерії, формою, причини і цілі. Цей вчений заклав концепції простору і часу. Аристотель багато приділяв уваги теорії держави. Не випадково його найуспішніший учень - Олександр Македонський, так багато чого домігся.

Марк Аврелій (121-180). Ця людина увійшов в історію не тільки, як римський імператор, а й як видатний філософ-гуманіст своєї епохи. Під впливом іншого філософа, свого вчителя Максима Клавдія, Марк Аврелій створив 12 книг грецькою мовою, об'єднаних загальною назвою «Міркування про самого себе». Робота «Медитації» була написана для внутрішнього світу філософів. Там імператор повідав про переконання філософів-стоїків, але не всі їх ідеї прийняв. Стоїцизм був важливим явища для греків і римлян, адже він визначав не тільки правила терпінням, але і вказував шляху до щастя. Марк Аврелій вважав, що всі люди за допомогою свого духу беруть участь в ідейно спільності, яка не має обмежень. Праці цього філософа легко читаються і сьогодні, допомагаючи вирішити деякі життєві проблеми. Цікаво, що гуманістичні ідеї філософа зовсім не заважали йому переслідувати перших християн.

Ансельм Кентерберійський (1033-1109). Цей середньовічний філософ багато зробив для католицького богослов'я. Його навіть вважають батьком схоластики, а найвідомішою роботою Ансельма Кентерберійського стала «Proslogion». У ній він за допомогою онтологічного докази навів непорушні свідоцтва існування Бога. Буття Бога виникало з самого його поняття. Ансельм дійшов висновку, що Бог є досконалість, існуючи поза нами і поза цим світом, перевершуючи за величиною все мислиме. Головні висловлювання філософа «віра, що вимагає розуміння» і «вірую, щоб зрозуміти» потім стали своєрідними гаслами августинської філософської школи. Серед послідовників Ансельма був і Фома Аквінський. Учні ж філософа продовжили розвивати його погляди на відношення віри і розуму. За свої роботи на благо церкви в 1494 році Ансельм був канонізований, ставши святим. А в 1720 році папа Климент XI проголосив святого Учителем Церкви.

Бенедикт Спіноза (1632-1677). Спіноза народився в єврейській родині, предки його після вигнання з Португалії осіли в Амстердамі. В юності філософ вивчає праці кращих єврейських умів. Але Спіноза став висловлювати ортодоксальні погляди і зблизився з сектантами, що призвело до відлучення від єврейської громади. Адже його передові погляди входили в суперечність з закоренілими громадськими поглядами. Спіноза втік до Гааги, де продовжував удосконалюватися. Собі на життя він заробляв шліфуванням лінз і приватними уроками. А у вільний від цих буденних занять час, Спіноза писав свої філософські праці. У 1677 році вчений помер від туберкульозу, його закореніла хвороба була до того ж посилена вдиханням пилу лінз. Тільки після смерті Спінози вийшла його головна робота - «Етика». Праці філософа синтезували воєдино наукові ідеї Стародавньої Греції та Середньовіччя, праці стоїків, неоплатоністов і схоластиків. Спіноза намагався перенести вплив Коперника на науку в сферу етики, політики, метафізики і психології. Метафізика Спінози грунтувалася на логіці, що треба визначити терміни, сформулювати аксіоми і вже потім за допомогою логічних наслідків виводити інші положення.

Артур Шопенгауер (1788-1860). Сучасники філософа згадували про нього, як про маленького негарному песиміста. Він більшу частину життя провів з матір'ю і котом в своїй квартирі. Проте цей недовірливий і честолюбний людина змогла пробитися в число найважливіших мислителів, ставши найяскравішим представником ірраціоналізму. Джерелом ідей Шопенгауера послужили Платон, Кант і давньоіндійський трактат Упанішади. Філософ став одним з перших, хто наважився з'єднати східну і західну культуру. Труднощі синтезу полягала в тому, що перша - ірраціональна, а друга, навпаки, раціональна. Філософ багато уваги приділяв питанням волі людини, його найвідомішим афоризмом стала фраза «Воля - річ в собі». Адже саме вона і визначає суще, впливаючи на нього. Головною роботою всього життя філософа стала його «Мир, як воля і уявлення». Шопенгауер виклав основні способи гідного життя - мистецтво, моральний аскетизм і філософія. На його думку саме мистецтво здатне звільнити душу від життєвих страждань. До іншим же треба ставитися, як до самого себе. Хоча філософ і симпатизував християнству, він залишався атеїстом.

Фрідріх Ніцше (1844-1900). Ця людина, незважаючи на порівняно недовге життя, зміг домогтися багато чого в філософії. Фрідріх Ніцше прийнято асоціювати з фашизмом. Насправді він не був націоналістом, як його сестра. Філософ взагалі мало цікавився життям навколо себе. Ніцше зміг створити самобутнє вчення, яке не має нічого спільного з академічним характером. Праці вченого поставили під сумніви загальноприйняті норми моралі, культури, релігії та суспільно-політичних відносин. Чого вартий тільки знаменита фраза Ніцше «Бог мертвий». Філософ зміг відродити інтерес до філософії, підірвавши застояне було світ новими поглядами. Перша роботи Ніцше, «Народження трагедії», відразу ж нагородила автора ярликом «жахливою дитиною сучасної філософії». Вчений намагався зрозуміти, що ж є мораль. Згідно з його поглядами не варто думати про її істинності, треба розглядати її служіння мети. Прагматичний підхід Ніцше відзначається і в відношенні філософії і культури взагалі. Філософ зміг вивести формулу надлюдини, який не буде обмежений мораллю і моральністю, ставши в стороні від добра і зла.

Роман Інґарден (1893-1970). Цей поляк був одним з найбільш відомих філософів минулого століття. Він був учнем Ганса-Жоржа Гадамера. Інґарден у Львові пережив фашистську окупацію, продовжуючи працювати над своєю головною працею, «Спором про існування світу». У цьому двотомнику філософ розмірковує про мистецтво. Основою діяльності філософа стала естетика, онтологія і епістемологія. Інґарден заклав основи реалістичної феноменології, яка актуальна до сих пір. Досліджував філософ також і літературу, кіно, теорію пізнання. Інґарден перекладав на польську мову філософські роботи, в тому числі Канта, багато викладав в університетах.

Жан-Поль Сартр (1905-1980). Цей філософ дуже любимо і популярний у Франції. Це найяскравіший представник атеїстичного екзистенціалізму. Його позиції були близькі до марксизму. При цьому Сартр був ще й письменником, драматургом, есеїстом і педагогом. В основі робіт філософів лежить поняття свободи. Сартр вважав, що вона є абсолютним поняттям, людина просто засуджений бути вільним. Ми самі повинні формувати себе, відповідаючи за свої вчинки. Сартр говорив: «Людина - це майбутнє людини». Сенсу ж у навколишнього світу немає, саме людина своєю діяльністю змінює це. Робота філософа «Буття і ніщо» стала справжнісінькою Біблією для молодих інтелектуалів. Нобелівську премію з літератури Сартр відмовився прийняти, тому що не хотів ставити під сумнів свою незалежність. Філософ у своїй політичній діяльності завжди відстоював права знедоленого і приниженого людини. Коли Сартр помер, проводити його в останню путь зібралося 50 тисяч осіб. Сучасники вважають, що жоден інший француз не дав світові стільки, скільки цей філософ.

Моріс Мерло-Понті (1908-1961). Цей французький філософ свого часу був однодумцем Сартра, будучи прихильником екзистенціалізму і феноменології. Але потім він відійшов від комуністичних поглядів. Основні думки Мерло-Понті виклав у своїй роботі «Гуманізм і терор». Дослідники вважають, що в ній є риси, споріднені фашистської ідеології. У збірнику своїх робіт автор жорстко критикує прихильників марксизму. На думку філософа вплинули Кант, Гегель, Ніцше і Фрейд, сам він захоплювався ідеями гештальтпсихології. Грунтуючись на роботі попередників і працюючи над невідомими працями Едмунда Гуссерля, Мерло-Понті зміг створити свою феноменологію тіла. Це вчення говорить, що тіло не є ні чистим істотою, ані природною річчю. Це всього лише поворотний момент між культурою і природою, між власним і чужим. Тіло в його розумінні - цілісне «я», яке є суб'єктом мислення, мовлення та свободи. Самобутня філософія цього француза змусила по-новому переосмислити традиційні філософські теми. Не випадково його вважають одним з основних мислителів ХХ століття.


Дивіться відео: Не равное всѣм равенство, або як сприймати Сковороду


Попередня Стаття

Жіночі ісландські імена

Наступна Стаття

Найбільші біржові програші